lnwshop logo

เกี่ยวกับเรา

ร้านงามดีช้อปปิ้ง
ชื่อร้านค้า
งามดีช้อปปิ้ง
รายละเอียดร้านค้า
ผู้จำหน่ายน้ำหอมกัลยา ผลิตจากหัวน้ำหอมนำเข้าจากฝรั่งเศสและอิตาลี หอมแน่น ติดทนนาน กลิ่นไม่เพี้ยน มี อย. และใบรับประกัน พร้อมเปิดรับพันธมิตรผู้จำหน่าย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เสริม โทร. 0635366995
QR code
Scan this!

นโยบายดูแลและบริการลูกค้า

1. นโยบายการจำหน่ายสินค้าเครื่องประดับ สุขภาพ และความงาม

www.ngamd.com เป็นเว็บไซต์ที่เปิดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารเสริม เครื่องสำอาง และเวชสำอาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้าได้อย่างง่ายดายผ่านระบบตะกร้าสินค้า การสั่งของทางโทรศัพท์ และ LINE

2. ราคาสินค้า

ราคา สินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็ปไชต์ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า และรับสินค้า ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ ลูกค้าทราบแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้า

3.1 การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบรูณ์ เมื่อลูกค้าได้ชำระราคาสินค้าและค่าจัดส่งและเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าจะชำระให้แก่ทางร้านฯ เต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว และระบบการรับชำระเงินมีการยืนยันว่าทางร้านฯ ได้รับชำระเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

3.2 เมื่อการสั่งซื้อสินค้าสมบรูณ์ตามข้อ 3.1 แล้ว ทางร้านฯ จะไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. การจัดส่งสินค้า

4.1 เมื่อ ทางร้านฯ ได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่การสั่งซื้อเสร็จสมบรูณ์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงาน ปัญหาการเมือง การปฎิวัติ การรัฐประหาร หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของทางร้านฯ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้หลังจากเหตุดังกล่าวได้สิ้น สุดลง

 4.2 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้ทางร้านฯ จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า รวมทั้ง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ ของประเทศที่นำเข้าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นๆ เอง

4.3 ใน การที่ลูกค้าประสงค์ให้ทางร้านฯ จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าต้องมั่นใจว่า สินค้าที่สั่งซื้อ สามารถนำเข้าไปยังประเทศที่จะรับสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ นั้น ๆ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5. การรับประกัน

5.1  ทางร้านฯ ตกลงรับประกันสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น

5.2  ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ลูกค้าต้องแจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ทางร้านฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งความชำรุดบกพร่องใดๆให้ทางร้านฯ ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางร้านฯ ไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้นอีกต่อไป

5.3  เมื่อลูกค้าได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ทางร้านฯ ทราบตามเงื่อนไขที่ระบุใว้ในข้อ 5.2 ข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดคืนให้กับทางร้านฯภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าดังกล่าวซื่งทางร้านฯ จะจัดส่งสินค้าที่สมบูรณ์กลับไปให้กับลูกค้าใหม่ทันที

5.4  ทางร้านฯ ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามวิธี คำแนะนำ หรือคู่มือการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้า หรือจากการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือ จากอุบัติเหตุ

 

6. การคืนสินค้า

6.1 ทางร้านฯ จะรับคืนสินค้า ในกรณีที่ มีการส่งสินค้าไม่ตรงตามสินค้าที่ได้สั่งซื้อ เท่านั้น โดยทางร้านฯ จะรับคืนสินค้าดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายังทางร้านฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ทันที

6.2  การส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 ทางร้านฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าอันใหม่ไปให้ลูกค้าเท่า นั้น ทางร้านฯ จะไม่รับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า การจัดส่งและรับสินค้าอันใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการส่งสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 ซึ่งไม่รวมถึง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่น ๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า ทางร้านฯ จะชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ลูกค้าในรูปของคูปองเงินสดสำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านฯ ในครั้งต่อไป

7. การยกเลิกคำสั่ง

เมื่อทางร้านฯ ได้รับคำสั่งซื้อและ การยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม6,203 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด3,042 ครั้ง
เปิดร้าน18 มี.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

CONTACT US

0635366995

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านงามดีช้อปปิ้ง
ร้านงามดีช้อปปิ้ง
www.ngamd.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก